Hoạt động gần đây nhất của 0962896017

 • 0
  0962896017 đã đăng tin rao mới.
  Công ty Gia Phát là nhà cung cấp thiết bị PCCC, Thiết bị Chống sét, Thiết bị Camera quan sát và bảo vệ của các hãng nổi tiếng trên thế giới: Hãng HOCHIKI (Nhật Bản), HOCHIKI AMERICA (Mỹ), GST (UTC-Mỹ), TYCO... về thiết bị báo cháy, chữa cháy...
  • KX-AF2111N2.jpg
  • KX-C5013L4.png
  • KX-CF2203L-A.png
  • KX-CF2213L-A.png
  • KX-CS2005C4.jpg
 • 0
  0962896017 đã đăng tin rao mới.
  Công ty Gia Phát là nhà cung cấp thiết bị PCCC, Thiết bị Chống sét, Thiết bị Camera quan sát và bảo vệ của các hãng nổi tiếng trên thế giới: Hãng HOCHIKI (Nhật Bản), HOCHIKI AMERICA (Mỹ), GST (UTC-Mỹ), TYCO... về thiết bị báo cháy, chữa cháy...
  • camera-ebitcam-ngoài-trời-EBO1.jpg
  • ebitcam-E3-4mp-1.jpg
  • Ebitcam-EBO2-camera-ngoai-troi.png
 • 0
  0962896017 đã đăng tin rao mới.
  Công ty Gia Phát là nhà cung cấp thiết bị PCCC, Thiết bị Chống sét, Thiết bị Camera quan sát và bảo vệ của các hãng nổi tiếng trên thế giới: Hãng HOCHIKI (Nhật Bản), HOCHIKI AMERICA (Mỹ), GST (UTC-Mỹ), TYCO... về thiết bị báo cháy, chữa cháy...
  • 2de9d244feb32fa7374fc48e5af2ab78.jpg
  • 55859316_129893034769994_380455198789988725_nfull.jpg
  • 81767411_822583314850708_8742516572985822489_nfull.jpg
  • fd4ae0c408220353578ab38cb6b65dde.jpg
 • 0
  0962896017 đã đăng tin rao mới.
  Công ty Gia Phát là nhà cung cấp thiết bị PCCC, Thiết bị Chống sét, Thiết bị Camera quan sát và bảo vệ của các hãng nổi tiếng trên thế giới: Hãng HOCHIKI (Nhật Bản), HOCHIKI AMERICA (Mỹ), GST (UTC-Mỹ), TYCO... về thiết bị báo cháy, chữa cháy...
  • 2de9d244feb32fa7374fc48e5af2ab78.jpg
  • 55859316_129893034769994_380455198789988725_nfull.jpg
  • 81767411_822583314850708_8742516572985822489_nfull.jpg
 • 0
  0962896017 đã đăng tin rao mới.
  Công ty Gia Phát là nhà cung cấp thiết bị PCCC, Thiết bị Chống sét, Thiết bị Camera quan sát và bảo vệ của các hãng nổi tiếng trên thế giới: Hãng HOCHIKI (Nhật Bản), HOCHIKI AMERICA (Mỹ), GST (UTC-Mỹ), TYCO... về thiết bị báo cháy, chữa cháy...
  • 2de9d244feb32fa7374fc48e5af2ab78.jpg
  • 55859316_129893034769994_380455198789988725_nfull.jpg
  • 81767411_822583314850708_8742516572985822489_nfull.jpg
  • fd4ae0c408220353578ab38cb6b65dde.jpg
 • 0
  0962896017 đã đăng tin rao mới.
  Công ty Gia Phát là nhà cung cấp thiết bị PCCC, Thiết bị Chống sét, Thiết bị Camera quan sát và bảo vệ của các hãng nổi tiếng trên thế giới: Hãng HOCHIKI (Nhật Bản), HOCHIKI AMERICA (Mỹ), GST (UTC-Mỹ), TYCO... về thiết bị báo cháy, chữa cháy...
  • 10-1-150x150.jpg
  • 12-1-150x150.jpg
  • 16-1-150x150.jpg
  • 17-150x150.png
  • 18-1-150x150.jpg
 • 0
  0962896017 đã đăng tin rao mới.
  Công ty Gia Phát là nhà cung cấp thiết bị PCCC, Thiết bị Chống sét, Thiết bị Camera quan sát và bảo vệ của các hãng nổi tiếng trên thế giới: Hãng HOCHIKI (Nhật Bản), HOCHIKI AMERICA (Mỹ), GST (UTC-Mỹ), TYCO... về thiết bị báo cháy, chữa cháy...
  • camera-ebitcam-E3-4mp.jpg
  • camera-ebitcam-ebf2-fisheye-360-do.png
  • camera-ebitcam-ngoài-trời-EBO1.jpg
  • ebitcam-E3-4mp-1.jpg
  • Ebitcam-EBO2-camera-ngoai-troi.png
 • 0
  0962896017 đã đăng tin rao mới.
  Công ty Gia Phát là nhà cung cấp thiết bị PCCC, Thiết bị Chống sét, Thiết bị Camera quan sát và bảo vệ của các hãng nổi tiếng trên thế giới: Hãng HOCHIKI (Nhật Bản), HOCHIKI AMERICA (Mỹ), GST (UTC-Mỹ), TYCO... về thiết bị báo cháy, chữa cháy...
  • KX-A2112CB4.jpg
  • KX-C2K12C.png
  • KX-C5001C.PIR_.jpg
  • KX-C5013L4.png
  • KX-CF2101S.png