chuongchimcanh

Chuẩn bị vật liệu xây dựng và cây dự kiến trồng trong chuồng nuôi chim cảnh sinh sản. Lưu ý rằng cây trồng nên nghiên cứu cho phù hợp với tập tính sinh học của loài chim định nuôi.
Sinh nhật
Tháng hai 3
Website
http://chuongchimcanhdep.com/
Tỉnh thành
TP HCM
Giới tính
Nam

Contact

Google Talk
cuasatthangloi@gmail.com

Các danh hiệu

  1. 5

    Keeps Coming Back

    30 messages posted. You must like it here!
  2. 1

    First Message

    Post a message somewhere on the site to receive this.