Headhunter HRchannels

TÌM KIẾM NHÂN SỰ CẤP CAO
Với hơn 12 năm kinh nghiệm tuyển dụng nhân sự cấp cao. Chúng tôi là công ty headhunter hàng đầu ở Việt Nam.
Sinh nhật
Tháng một 1
Website
https://hrchannels.com/
Tỉnh thành
Hà Nội
Giới tính
Nữ

Contact

Twitter
Hrchannels1

Chữ ký

TÌM KIẾM NHÂN SỰ CẤP CAO
Với hơn 12 năm kinh nghiệm tuyển dụng nhân sự cấp cao. Chúng tôi là công ty headhunter hàng đầu ở Việt Nam.
Website: HRchannels

Các danh hiệu

  1. 5

    Keeps Coming Back

    30 messages posted. You must like it here!
  2. 1

    First Message

    Post a message somewhere on the site to receive this.