Recent Content by linhnguyenn

  1. L

    Hướng dẫn chia sẻ livestream vào nhóm facebook - Tool share livestream

    Share livestream bán hàng là điều rất cần thiết đối với những người kinh doanh. Để chia sẻ được đúng nhóm và bài live được nhiều người biết đến hơn thì bạn phải sử dụng công cụ để theo kịp thị trường. Dưới đây là hướng dẫn chia sẻ livestream vào nhóm bằng phần mềm Ninja Share livestream - một...
  2. L

    Cách chia sẻ livestream vào nhóm facebook - Tool share livestream

    Share livestream bán hàng là điều rất cần thiết đối với những người kinh doanh. Để chia sẻ được đúng nhóm và bài live được nhiều người biết đến hơn thì bạn phải sử dụng công cụ để theo kịp thị trường. Dưới đây là hướng dẫn chia sẻ livestream vào nhóm bằng phần mềm Ninja Share livestream - một...