Hoạt động gần đây nhất của long123

  • long123
    long123 đã đăng tin rao mới.
    Các vị trí khác nhau của bộ nút trên điện thoại iPhone 12 và 13 Vẫn chưa hết những lý do khiến vỏ iPhone 13 không giống iPhone 12. Các biến thể khác được nhìn thấy ở vị trí của các bộ nút cho mỗi mô hình. Trong điện thoại mới, các nút thấp hơn...
  • long123
    long123 đã đăng tin rao mới.
    Một dấu hiệu cho thấy pin điện thoại di động của bạn có thể sắp chết vì không thể sử dụng được lâu hơn nữa. Tuổi thọ pin điện thoại di động của bạn phụ thuộc vào tần suất bạn sử dụng và bạn sử dụng nó cho mục đích gì. Các cuộc trò chuyện dài, xem...