trangsucvn

TRANG SỨC EM VÀ TÔI - Đồng hành cùng bạn.
Sinh nhật
Tháng một 8
Website
https://trangsucvn.com
Tỉnh thành
hà nội

Contact

Google Talk
fdi.com.vn@gmail.com
Facebook
trangsucemvatoi.vn
Twitter
trangsucemvatoi

Chữ ký

Trang sức Em Và Tôi - Nhẫn nam, Nhẫn nữ, Nhẫn cưới, Dây chuyền, Lắc tay, Lắc nhân, Hoa tai, Đá quý

Các danh hiệu

  1. 1

    First Message

    Post a message somewhere on the site to receive this.