Bạn có biết các điểm mới trong luật xây dựng là gì không

thanhtu2120

Thành viên mới
16/9/19
830
1
18
VND
Bạn có biết các điểm mới trong luật xây dựng là gì không?
Bạn là dân trong ngành xây dựng? Và bạn đang quan tâm về luật xây dựng sửa đổi mới nhất là gì?
Hãy cùng atslegal.vn tham khảo nhé!
Bạn có biết các điểm mới trong luật xây dựng là gì không Logo-ats

10 Điểm Mới Trong Luật Xây Dựng Sửa Đổi
Ngày 17/06/2020, Quốc hội khoá XIV ban hành Luật sửa đổi số 62/2020/QH14, bổ sung một số điều của Luật xây dựng năm 2014. Luật xây dựng sửa đổi bổ sung có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021. Theo đó, Luật đưa ra một số điểm mới khắc phục những hạn chế còn tồn đọng của Luật Xây dựng năm 2014. Sau đây là 10 điểm mới trong luật xây dựng sửa đổi .
Bổ sung công trình được miễn giấy phép xây dựng so với trước đây
– Công trình quảng cáo không thuộc đối tượng phải cấp giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về quảng cáo.
– Công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động theo quy định của Chính phủ.
Rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng
– Thời gian cấp giấy phép được rút ngắn 10 ngày
– Theo điểm b khoản 36 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải xem xét hồ sơ để cấp giấy phép trong thời gian 20 ngày, bao gồm cả giấy phép xây dựng có thời hạn, giấy phép xây dựng điều chỉnh, giấy phép di dời.
Bỏ quy định về đủ vốn khi khởi công xây dựng
– Khoản 39 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020 đã sửa đổi, bổ sung điều kiện khởi công xây dựng công trình. Theo đó, không còn quy định điều kiện về bố trí đủ vốn theo tiến độ xây dựng công trình.
– Nhưng quy định mới bắt buộc chủ đầu tư phải gửi thông báo về ngày khởi công xây dựng đến cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương trước thời điểm khởi công xây dựng ít nhất là 03 ngày làm việc.
Sửa đổi quy định về thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng và thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng
Luật xây dựng sửa đổi năm 2020 giao quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng cho UBND cấp tỉnh. Theo đó, UBND cấp huyện chỉ còn thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng và quy hoạch nông thôn.
UBND cấp tỉnh được cấp giấy phép cho công trình cấp đặc biệt
Căn cứ điểm c khoản 36 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020, UBND cấp tỉnh có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt thay vì Bộ Xây dựng như quy định trước đây.
Bổ sung thêm Các loại giấy phép xây dựng
– Giấy phép xây dựng mới;
– Giấy phép sửa chữa, cải tạo;
– Giấy phép di dời công trình;
– Giấy phép xây dựng có thời hạn.
Sửa đổi về cơ quan chuyên môn về xây dựng
Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế là cơ quan chuyên môn về xây dựng.
Bổ sung quy định về lập dự án đầu tư xây dựng
Dự án đầu tư xây dựng chỉ cần lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng và quy định nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân khi xây dựng không phải lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng.
Điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn
– Thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng.
– Thuộc quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết, quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
– Phù hợp với mục đích sử dụng đất được xác định tại giấy tờ hợp pháp về đất đai của người đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn.
Sửa đổi, bổ sung quy định về phá dỡ công trình xây dựng
Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020 quy định cụ thể hơn về trình tự phá dỡ công trình:
Lập phương án, giải pháp phá dỡ công trình xây dựng. Trường hợp công trình thuộc diện phải có quyết định phá dỡ, cưỡng chế phá dỡ thì phải có quyết định phá dỡ hoặc quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình xây dựng.
Thẩm tra, phê duyệt thiết kế phương án, giải pháp phá dỡ công trình xây dựng đối với công trình xây dựng ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng. Tổ chức thi công phá dỡ công trình xây dựng, tổ chức giám sát, nghiệm thu công tác phá dỡ công trình xây dựng.
Một số dự án phải đánh giá tác động môi trường
Khoản 11 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020 đã bổ sung quy định đánh giá sơ bộ tác động môi trường khi lập dự án đầu tư xây dựng. Những loại dự án phải đánh giá sơ bộ tác động môi trường gồm:
– Dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A sử dụng vốn đầu tư công.
– Dự án PPP theo quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư.
– Dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ theo quy định của Luật Đầu tư.

Bạn có biết các điểm mới trong luật xây dựng là gì không?
Bạn là dân trong ngành xây dựng? Và bạn đang quan tâm về luật xây dựng sửa đổi mới nhất là gì?
Hãy cùng atslegal.vn tham khảo nhé!

10 Điểm Mới Trong Luật Xây Dựng Sửa Đổi
Ngày 17/06/2020, Quốc hội khoá XIV ban hành Luật sửa đổi số 62/2020/QH14, bổ sung một số điều của Luật xây dựng năm 2014. Luật xây dựng sửa đổi bổ sung có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021. Theo đó, Luật đưa ra một số điểm mới khắc phục những hạn chế còn tồn đọng của Luật Xây dựng năm 2014. Sau đây là 10 điểm mới trong luật xây dựng sửa đổi.
Bổ sung công trình được miễn giấy phép xây dựng so với trước đây
– Công trình quảng cáo không thuộc đối tượng phải cấp giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về quảng cáo.
– Công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động theo quy định của Chính phủ.
Rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng
– Thời gian cấp giấy phép được rút ngắn 10 ngày
– Theo điểm b khoản 36 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải xem xét hồ sơ để cấp giấy phép trong thời gian 20 ngày, bao gồm cả giấy phép xây dựng có thời hạn, giấy phép xây dựng điều chỉnh, giấy phép di dời.
Bỏ quy định về đủ vốn khi khởi công xây dựng
– Khoản 39 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020 đã sửa đổi, bổ sung điều kiện khởi công xây dựng công trình. Theo đó, không còn quy định điều kiện về bố trí đủ vốn theo tiến độ xây dựng công trình.
– Nhưng quy định mới bắt buộc chủ đầu tư phải gửi thông báo về ngày khởi công xây dựng đến cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương trước thời điểm khởi công xây dựng ít nhất là 03 ngày làm việc.
Sửa đổi quy định về thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng và thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng
Luật xây dựng sửa đổi năm 2020 giao quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng cho UBND cấp tỉnh. Theo đó, UBND cấp huyện chỉ còn thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng và quy hoạch nông thôn.
UBND cấp tỉnh được cấp giấy phép cho công trình cấp đặc biệt
Căn cứ điểm c khoản 36 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020, UBND cấp tỉnh có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt thay vì Bộ Xây dựng như quy định trước đây.
Bổ sung thêm Các loại giấy phép xây dựng
– Giấy phép xây dựng mới;
– Giấy phép sửa chữa, cải tạo;
– Giấy phép di dời công trình;
– Giấy phép xây dựng có thời hạn.
Sửa đổi về cơ quan chuyên môn về xây dựng
Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế là cơ quan chuyên môn về xây dựng.
Bổ sung quy định về lập dự án đầu tư xây dựng
Dự án đầu tư xây dựng chỉ cần lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng và quy định nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân khi xây dựng không phải lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng.
Điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn
– Thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng.
– Thuộc quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết, quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
– Phù hợp với mục đích sử dụng đất được xác định tại giấy tờ hợp pháp về đất đai của người đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn.
Sửa đổi, bổ sung quy định về phá dỡ công trình xây dựng
Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020 quy định cụ thể hơn về trình tự phá dỡ công trình:
Lập phương án, giải pháp phá dỡ công trình xây dựng. Trường hợp công trình thuộc diện phải có quyết định phá dỡ, cưỡng chế phá dỡ thì phải có quyết định phá dỡ hoặc quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình xây dựng.
Thẩm tra, phê duyệt thiết kế phương án, giải pháp phá dỡ công trình xây dựng đối với công trình xây dựng ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng. Tổ chức thi công phá dỡ công trình xây dựng, tổ chức giám sát, nghiệm thu công tác phá dỡ công trình xây dựng.
Một số dự án phải đánh giá tác động môi trường
Khoản 11 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020 đã bổ sung quy định đánh giá sơ bộ tác động môi trường khi lập dự án đầu tư xây dựng. Những loại dự án phải đánh giá sơ bộ tác động môi trường gồm:
– Dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A sử dụng vốn đầu tư công.
– Dự án PPP theo quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư.
– Dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ theo quy định của Luật Đầu tư.
 
Người đăng Tin liên quan Chuyên mục Trả lời Thời gian
loitruong Kinh doanh Cà phê cách tính và lợi nhuận tiềm năng từ mảng F&B này mang lại bạn có biết ? Ẩm thực 0
N Bạn có biết cách làm một ly trà trái cây mát lạnh Ẩm thực 0
Nguyễn Xuân Văn Cần mua Những Lợi Ích Của Đồ Chơi Mô Hình Lắp Ráp Có Thể Bạn Chưa Biết Đất bán - cho thuê 0
thanhliem0801 Một số cách cải thiện tình trạng nổi cục u ở mép vùng kín có thể bạn cần biết ! Các dịch vụ khác 0
truclinhsdg Cần bán Tất tần tật về App Trentips có thể bạn chưa biết? Nước hoa - Mỹ phẩm 0
nikitavietnam Tư vấn 9 chức năng của giường bệnh đa năng có thể bạn chưa biết Các dịch vụ khác 0
T 4 bước giúp bạn làm sạch thảm có thể bạn chưa biết Các dịch vụ khác 0
Savimax - Phụ Tùng xe máy Tất tần tật về dầu phanh xe máy có thể bạn chưa biết Phụ tùng xe và dịch vụ 0
Kingsport2023 Tư vấn Chạy Bộ Có Tác Dụng Gì? 12 Lợi Ích Bạn Cần Biết Điện Tử-Điện Lạnh-Gia Dụng 0
Itesic Cách tối ưu hóa hiệu suất điều hòa treo tường Trane có thể bạn chưa biết Điện Tử-Điện Lạnh-Gia Dụng 0
Deco Vina Tất cả về van cửa gió OBD có thể bạn chưa biết | Đọc ngay Máy Móc Công Nghiệp 0
Deco Vina Tất cả về van cửa gió OBD có thể bạn chưa biết | Đọc ngay Máy Móc Công Nghiệp 0
nochu201 Tư vấn Những công dụng của nước hoa hồng có thể bạn không biết Nước hoa - Mỹ phẩm 1
maythucphamkag Bạn có biết phương pháp chiết xuất tinh dầu nào hiệu quả và những loại tinh dầu đắt nhất thế giới không? Máy Móc Công Nghiệp 0
STEi Singapore Bạn muốn biết du học Singapore có được làm thêm không? Tuyển sinh- Học Hành 0