Cần bán DSNU-25-200-P-A xi lanh Festo chính hãng mới 100% - Công ty Natatech

natatech006vn

Thành viên mới
20/9/22
64
0
6
VND

DSNU-25-200-P-A xi lanh Festo chính hãng mới 100% - Công ty Natatech​Thông số cơ bản DSNU-25-200-P-A

Hành trình 200 mm

Đường kính piston 25 mm

Ren thanh piston M10x1.25

Đệm Các vòng / tấm đệm đàn hồi ở cả hai đầu

Vị trí lắp đặt tùy chọn

Phù hợp với tiêu chuẩn CETOP RP 52 P

Phát hiện vị trí Thông qua công tắc vùng lân cận

Ký hiệu 00991217

Các biến thể Thanh piston ở một đầu

Áp suất hoạt động 0,1 MPa ... 1 MPa

Áp suất hoạt động 1 bar ... 10 bar

CÔNG TY TNHH NATATECH
Địa chỉ: 72 Đường 16 , Khu trung tâm hành chính , P.An Bình , Dĩ An , Bình Dương
Đt/Zalo: 0886.497.585
Email: natatech006@gmail.com
Website: tudonghoacn.com - natatech.com.vn

Các sản phẩm tương tự :

19189 DSNU-12-10-P-A 1908266 DSNU-16-10-PPV-A 1908274 DSNU-16-10-PPS-A

1908255 DSNU-12-15-P-A 1908267 DSNU-16-15-PPV-A 1908275 DSNU-16-15-PPS-A

1908256 DSNU-12-20-P-A 1908268 DSNU-16-20-PPV-A 1908276 DSNU-16-20-PPS-A

19190 DSNU-12-25-P-A 33973 DSNU-16-25-PPV-A 559263 DSNU-16-25-PPS-A

1908257 DSNU-12-30-P-A 1908269 DSNU-16-30-PPV-A 1908277 DSNU-16-30-PPS-A

19191 DSNU-12-40-P-A 1908270 DSNU-16-35-PPV-A 1908278 DSNU-16-35-PPS-A

19192 DSNU-12-50-P-A 19229 DSNU-16-40-PPV-A 559264 DSNU-16-40-PPS-A

1908258 DSNU-12-60-P-A 19230 DSNU-16-50-PPV-A 559265 DSNU-16-50-PPS-A

19193 DSNU-12-80-P-A 1908271 DSNU-16-60-PPV-A 1908279 DSNU-16-60-PPS-A

19194 DSNU-12-100-P-A 1908272 DSNU-16-70-PPV-A 1908280 DSNU-16-70-PPS-A

19195 DSNU-12-125-P-A 19231 DSNU-16-80-PPV-A 559266 DSNU-16-80-PPS-A

19196 DSNU-12-160-P-A 19232 DSNU-16-100-PPV-A 559267 DSNU-16-100-PPS-A

19197 DSNU-12-200-P-A 19233 DSNU-16-125-PPV-A 559268 DSNU-16-125-PPS-A

19198 DSNU-16-10-P-A 1908273 DSNU-16-150-PPV-A 1908281 DSNU-16-150-PPS-A

1908259 DSNU-16-15-P-A 19234 DSNU-16-160-PPV-A 559269 DSNU-16-160-PPS-A

1908260 DSNU-16-20-P-A 19235 DSNU-16-200-PPV-A 559270 DSNU-16-200-PPS-A

19199 DSNU-16-25-P-A 1908289 DSNU-20-10-PPV-A 1908297 DSNU-20-10-PPS-A

1908261 DSNU-16-30-P-A 1908290 DSNU-20-15-PPV-A 1908298 DSNU-20-15-PPS-A

1908262 DSNU-16-35-P-A 1908291 DSNU-20-20-PPV-A 1908299 DSNU-20-20-PPS-A

19200 DSNU-16-40-P-A 33974 DSNU-20-25-PPV-A 559271 DSNU-20-25-PPS-A

19201 DSNU-16-50-P-A 1908292 DSNU-20-30-PPV-A 1908300 DSNU-20-30-PPS-A

1908263 DSNU-16-60-P-A 1908293 DSNU-20-35-PPV-A 1908301 DSNU-20-35-PPS-A

1908264 DSNU-16-70-P-A 19236 DSNU-20-40-PPV-A 559272 DSNU-20-40-PPS-A

19202 DSNU-16-80-P-A 19237 DSNU-20-50-PPV-A 559273 DSNU-20-50-PPS-A

19203 DSNU-16-100-P-A 1908294 DSNU-20-60-PPV-A 1908302 DSNU-20-60-PPS-A

19204 DSNU-16-125-P-A 1908295 DSNU-20-70-PPV-A 1908303 DSNU-20-70-PPS-A

1908265 DSNU-16-150-P-A 19238 DSNU-20-80-PPV-A 559274 DSNU-20-80-PPS-A

19205 DSNU-16-160-P-A 19239 DSNU-20-100-PPV-A 559275 DSNU-20-100-PPS-A

19206 DSNU-16-200-P-A 19240 DSNU-20-125-PPV-A 559276 DSNU-20-125-PPS-A

19207 DSNU-20-10-P-A 1908296 DSNU-20-150-PPV-A 1908304 DSNU-20-150-PPS-A

1908282 DSNU-20-15-P-A 19241 DSNU-20-160-PPV-A 559277 DSNU-20-160-PPS-A

1908283 DSNU-20-20-P-A 19242 DSNU-20-200-PPV-A 559278 DSNU-20-200-PPS-A

19208 DSNU-20-25-P-A 19243 DSNU-20-250-PPV-A 559279 DSNU-20-250-PPS-A

1908284 DSNU-20-30-P-A 19244 DSNU-20-300-PPV-A 559280 DSNU-20-300-PPS-A

1908285 DSNU-20-35-P-A 34720 DSNU-20-320-PPV-A 559281 DSNU-20-320-PPS-A

19209 DSNU-20-40-P-A 1908312 DSNU-25-10-PPV-A 1908320 DSNU-25-10-PPS-A

19210 DSNU-20-50-P-A 1908313 DSNU-25-15-PPV-A 1908321 DSNU-25-15-PPS-A

1908286 DSNU-20-60-P-A 1908314 DSNU-25-20-PPV-A 1908322 DSNU-25-20-PPS-A

1908287 DSNU-20-70-P-A 33975 DSNU-25-25-PPV-A 559282 DSNU-25-25-PPS-A

19211 DSNU-20-80-P-A 1908315 DSNU-25-30-PPV-A 1908323 DSNU-25-30-PPS-A

19212 DSNU-20-100-P-A 1908316 DSNU-25-35-PPV-A 1908324 DSNU-25-35-PPS-A

19213 DSNU-20-125-P-A 19245 DSNU-25-40-PPV-A 559283 DSNU-25-40-PPS-A

1908288 DSNU-20-150-P-A 19246 DSNU-25-50-PPV-A 559284 DSNU-25-50-PPS-A

19214 DSNU-20-160-P-A 1908317 DSNU-25-60-PPV-A 1908325 DSNU-25-60-PPS-A

19215 DSNU-20-200-P-A 1908318 DSNU-25-70-PPV-A 1908326 DSNU-25-70-PPS-A

19216 DSNU-20-250-P-A 19247 DSNU-25-80-PPV-A 559285 DSNU-25-80-PPS-A

19217 DSNU-20-300-P-A 19248 DSNU-25-100-PPV-A 559286 DSNU-25-100-PPS-A

34718 DSNU-20-320-P-A 19249 DSNU-25-125-PPV-A 559287 DSNU-25-125-PPS-A

19218 DSNU-25-10-P-A 1908319 DSNU-25-150-PPV-A 1908327 DSNU-25-150-PPS-A

1908305 DSNU-25-15-P-A 19250 DSNU-25-160-PPV-A 559288 DSNU-25-160-PPS-A

1908306 DSNU-25-20-P-A 19251 DSNU-25-200-PPV-A 559289 DSNU-25-200-PPS-A

19219 DSNU-25-25-P-A 19252 DSNU-25-250-PPV-A 559290 DSNU-25-250-PPS-A

1908307 DSNU-25-30-P-A 19253 DSNU-25-300-PPV-A 559291 DSNU-25-300-PPS-A

1908308 DSNU-25-35-P-A 34721 DSNU-25-320-PPV-A 559292 DSNU-25-320-PPS-A

19220 DSNU-25-40-P-A 35193 DSNU-25-400-PPV-A 559293 DSNU-25-400-PPS-A

19221 DSNU-25-50-P-A 35194 DSNU-25-500-PPV-A 559294 DSNU-25-500-PPS-A

1908309 DSNU-25-60-P-A 196020 DSNU-32-25-PPV-A 559295 DSNU-32-25-PPS-A

1908310 DSNU-25-70-P-A 196021 DSNU-32-40-PPV-A 559296 DSNU-32-40-PPS-A

19222 DSNU-25-80-P-A 196022 DSNU-32-50-PPV-A 559297 DSNU-32-50-PPS-A

19223 DSNU-25-100-P-A 196023 DSNU-32-80-PPV-A 559298 DSNU-32-80-PPS-A

19224 DSNU-25-125-P-A 196024 DSNU-32-100-PPV-A 559299 DSNU-32-100-PPS-A

1908311 DSNU-25-150-P-A 196025 DSNU-32-125-PPV-A 559300 DSNU-32-125-PPS-A

19225 DSNU-25-160-P-A 196026 DSNU-32-160-PPV-A 559301 DSNU-32-160-PPS-A

19226 DSNU-25-200-P-A 196027 DSNU-32-200-PPV-A 559302 DSNU-32-200-PPS-A

19227 DSNU-25-250-P-A 196028 DSNU-32-250-PPV-A 559303 DSNU-32-250-PPS-A

19228 DSNU-25-300-P-A 196029 DSNU-32-320-PPV-A 559304 DSNU-32-320-PPS-A

34719 DSNU-25-320-P-A 196030 DSNU-40-25-PPV-A 559305 DSNU-40-25-PPS-A

19177 DSNU-8-10-P-A 196031 DSNU-40-40-PPV-A 559306 DSNU-40-40-PPS-A

1908247 DSNU-8-15-P-A 196032 DSNU-40-50-PPV-A 559307 DSNU-40-50-PPS-A

1908248 DSNU-8-20-P-A 196033 DSNU-40-80-PPV-A 559308 DSNU-40-80-PPS-A

19178 DSNU-8-25-P-A 196034 DSNU-40-100-PPV-A 559309 DSNU-40-100-PPS-A

1908249 DSNU-8-30-P-A 196035 DSNU-40-125-PPV-A 559310 DSNU-40-125-PPS-A

19179 DSNU-8-40-P-A 196036 DSNU-40-160-PPV-A 559311 DSNU-40-160-PPS-A

19180 DSNU-8-50-P-A 196037 DSNU-40-200-PPV-A 559312 DSNU-40-200-PPS-A

1908250 DSNU-8-60-P-A 196038 DSNU-40-250-PPV-A 559313 DSNU-40-250-PPS-A

19181 DSNU-8-80-P-A 196039 DSNU-40-320-PPV-A 559314 DSNU-40-320-PPS-A

19182 DSNU-8-100-P-A 196040 DSNU-50-25-PPV-A 559315 DSNU-50-25-PPS-A

19183 DSNU-10-10-P-A 196041 DSNU-50-40-PPV-A 559316 DSNU-50-40-PPS-A

1908251 DSNU-10-15-P-A 196042 DSNU-50-50-PPV-A 559317 DSNU-50-50-PPS-A

1908252 DSNU-10-20-P-A 196043 DSNU-50-80-PPV-A 559318 DSNU-50-80-PPS-A

19184 DSNU-10-25-P-A 196044 DSNU-50-100-PPV-A 559319 DSNU-50-100-PPS-A

1908253 DSNU-10-30-P-A 196045 DSNU-50-125-PPV-A 559320 DSNU-50-125-PPS-A

19185 DSNU-10-40-P-A 196046 DSNU-50-160-PPV-A 559321 DSNU-50-160-PPS-A

19186 DSNU-10-50-P-A 196047 DSNU-50-200-PPV-A 559322 DSNU-50-200-PPS-A

1908254 DSNU-10-60-P-A 196048 DSNU-50-250-PPV-A 559323 DSNU-50-250-PPS-A

19187 DSNU-10-80-P-A 196049 DSNU-50-320-PPV-A 559324 DSNU-50-320-PPS-A

19188 DSNU-10-100-P-A 196050 DSNU-63-25-PPV-A 559325 DSNU-63-25-PPS-A

35191 DSNU-25-400-P-A 196051 DSNU-63-40-PPV-A 559326 DSNU-63-40-PPS-A

35192 DSNU-25-500-P-A 196052 DSNU-63-50-PPV-A 559327 DSNU-63-50-PPS-A

195980 DSNU-32-25-P-A 196053 DSNU-63-80-PPV-A 559328 DSNU-63-80-PPS-A

195981 DSNU-32-40-P-A 196054 DSNU-63-100-PPV-A 559329 DSNU-63-100-PPS-A

195982 DSNU-32-50-P-A 196055 DSNU-63-125-PPV-A 559330 DSNU-63-125-PPS-A

195983 DSNU-32-80-P-A 196056 DSNU-63-160-PPV-A 559331 DSNU-63-160-PPS-A

196019 DSNU-63-320-P-A 196004 DSNU-50-100-P-A 196015 DSNU-63-125-P-A
 
Người đăng Tin liên quan Chuyên mục Trả lời Thời gian
Hoàng Anh Phương Xy lanh Festo DSNU-25-200-P-A nhập khẩu mới 100% Điện Tử-Điện Lạnh-Gia Dụng 0
natatech012 Cần bán Xy lanh Festo (DSNU-25-200-P-A) nhập khẩu mới chính hãng giá rẻ Máy Móc Công Nghiệp 0
hoanganhphuong015 Cần bán DSNU-25-50-PPS-A Xy lanh Festo nhập khẩu Đồ điện tử cũ 0
hoanganhphuong015 Cần bán Xy lanh Festo DSNU-25-50-PPS-A (chính hãng) Máy Móc Công Nghiệp 0
Mrs Yen-HAP Cần bán DSNU-32-125-PPV-A | Nhận báo giá tốt các mẫu Xy lanh Festo Máy Móc Công Nghiệp 0
Mrs Yen-HAP Cần bán Chuyên Xy lanh Festo nhập trực tiếp | DSNU-32-125-PPV-A Máy Móc Công Nghiệp 0
Ms Hà Cần bán Bình Dương - festo DSNU-25-50-PPS-A - xi lanh Điện Tử-Điện Lạnh-Gia Dụng 0
Ms Hà Cần bán Pneumatic cylinder DSNU-25-50-PPS-A hãng festo Điện Tử-Điện Lạnh-Gia Dụng 0
Mrs Yen-HAP Cần bán DSNU-25-50-PPS-A | Festo | Xy lanh giá tốt Máy Móc Công Nghiệp 0
Tuyết Ngân Cần bán Round cylinder | DSNU-25-50-P-A | Festo giá cạnh tranh Điện Tử-Điện Lạnh-Gia Dụng 0
Mrs Yen-HAP DSNU-32-125-PPV-A | Xi lanh Festo | Nhập khẩu giá tốt-BH 12 tháng Máy Móc Công Nghiệp 0
Mrs Yen-HAP Xi lanh DSNU-32-125-PPV-A | Festo | Hàng nhập khẩu giá tốt Máy Móc Công Nghiệp 0
Tuyết Ngân Cần bán Xi lanh DSNU-32-15-ppv-a-mq hãng Festo Điện Tử-Điện Lạnh-Gia Dụng 0
Mrs Yen-HAP DSNU-25-50-P-A | Festo | HAP chuyên xy lanh giá cạnh tranh Máy Móc Công Nghiệp 0
Tuyết Ngân Cần bán Xy lanh Festo - DSNU-25-50-P-A chính hãng Điện Tử-Điện Lạnh-Gia Dụng 0