M2BAX-280SMB-4-IMB3-IM1001 – Động cơ điện 3 pha Công suất 75kW – ABB Việt Nam – Song Thành Công – Three phase-electric motor

Mr.ThienSTC

Thành viên mới
1/10/19
260
0
16
VND
M2BAX-280SMB-4-IMB3-IM1001 – Động cơ điện 3 pha Công suất 75kW – ABB Việt Nam – Song Thành Công – Three phase-electric motor

M2BAX-280SMB-4-IMB3-IM1001-dong-co-dien-3-pha-cong-suat-75kw-abb-viet-nam-song-thanh-cong-viet-nam-three-phase-electric-motor-1
Top bai

M2BAX-280SMB-4-IMB3-IM1001 – Động cơ điện 3 pha Công suất 75kW – ABB Việt Nam – Song Thành Công – Three phase-electric motor

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:
VEGA VietnamModel: PS62.CMDGD2HKMXX
VEGAPULS 62
VEGA VietnamModel: SN61.CMAGHKMXX
VEGASON 61 ; eID: DE87876863
COVAL VietnamModel: LEMAX90X25VC24PG1
LEMAX PUMP 90% N25 NO/NC 2XM12 3/8G
Deublin VietnamCode: 2412-001-127
Union
Parker VietnamModel: 12A-B8LJ-BP
Ball valve
IFM VietnamAC1218 is replaced by AC1258
AS-Interface power supply PSU-1AC/ASi-8A
IFM VietnamCode: IF5329
IFA3004-BPKG Inductive sensor
TURCK VietnamModel: NI20-CP40-VP4X2/S100
Inductive sensor 15046
SycoTec VietnamCode: 0.674.1320
HF MOTOR SPINDLE 4025
RE-SPA VietnamCode 5A01098
Web Guide Controller MWG.10.1, internal driver for stepping
motor, digital keyboard for controller settings, display oled
(35x28mm), 2 analogical inputs for line and edge sensor, 1
generic analogical input, 2 digital input for remote contacts
(Left-Right-ServoCenter-Auto/Man), 2 digital inputs for end
strokes, 1 configurable digital input, 1 output PWM for motor
controller, 1 generic analogical output, power supply
24÷48Vdc – 4A.
MOXA VietnamModel: EDS-408A-2M1S-SC
Entry-level Managed Industrial Ethernet Switch with 5 10/100BaseT(X) ports, 2 multi mode and 1 single mode 100BaseFX ports, SC connector, 0 to 60°C
PROTON VietnamPart No: 00050MC005
SL mini 1220-W
PROTON VietnamPart No: 00041CT003
DB25_003m(9.8ft) Cable
PROTON VietnamPart No : 00050MC050
PSU-BOB mini (ISO)

Bot bai
 

Attachments

  • M2BAX-280SMB-4-IMB3-IM1001-dong-co-dien-3-pha-cong-suat-75kw-abb-viet-nam-song-thanh-cong-viet...png
    M2BAX-280SMB-4-IMB3-IM1001-dong-co-dien-3-pha-cong-suat-75kw-abb-viet-nam-song-thanh-cong-viet...png
    274.3 KB · Lượt xem: 0