MRP là gì? Tìm hiểu chi tiết về MRP

Haduno01

Thành viên mới
15/8/23
21
0
1
Viet Nam
speedmaint.com
VND
1695027569054.png
Kế hoạch yêu cầu nguyên vật liệu (MRP) là một bước không thể thiếu trong quản lý kết hợp giữa cung ứng và tồn kho.

MRP Là Gì?​

Lập kế hoạch yêu cầu vật liệu (MRP) là một hệ thống tính toán các vật liệu và thành phần cần thiết để tạo ra một sản phẩm. Quá trình này chia thành ba bước chính: kiểm tra xem chúng ta đã có đủ vật liệu cần thiết hay chưa, xác định những vật liệu bổ sung cần phải có, và sau đó tạo kế hoạch để sản xuất hoặc mua chúng.

MRP Hoạt Động Như Thế Nào?​

MRP giúp doanh nghiệp xác định cụ thể: cần gì, bao nhiêu, khi nào cần trong quá trình sản xuất. Nó chuyển đổi kế hoạch thành danh sách yêu cầu cho các bộ phận và nguyên liệu cần thiết để sản xuất sản phẩm cuối cùng theo lịch trình.

Bằng cách sử dụng MRP, người quản lý có thể dễ dàng xác định nhu cầu về lao động và vật liệu cần thiết cho quá trình sản xuất. Doanh nghiệp cần nhập thông tin như tên sản phẩm, lịch trình sản xuất, thời hạn sử dụng của vật liệu, trạng thái tồn kho, danh sách vật liệu, và các hạn chế sản xuất. Sau đó MRP sẽ tự động tính toán và cung cấp thông tin cụ thể để giúp quản lý tối ưu hóa quá trình sản xuất.

Quy Trình Hoạt Động Của MRP​

Ước tính nhu cầu và vật liệu cần thiết: MRP đầu tiên xác định nhu cầu của khách hàng và chia nhỏ nó thành các thành phần cụ thể như nguyên liệu thô và linh kiện.

Phân bổ tồn kho nguyên vật liệu: MRP sắp xếp hàng tồn kho vào các vị trí cụ thể một cách thông minh khi cần.

Lập kế hoạch sản xuất: MRP xác định thời gian và lao động cần thiết để hoàn thành quá trình sản xuất, tạo ra một lịch trình rõ ràng.

Giám sát quá trình: MRP tự động cảnh báo người quản lý về bất kỳ sự trễ nào và thậm chí đề xuất các kế hoạch dự phòng để đảm bảo thời hạn được đáp ứng đúng lúc.

MRP Trong Sản Xuất​

MRP (Material Requirement Planning) đóng một vai trò quan trọng trong đảm bảo sự hiệu quả và lợi nhuận trong sản xuất. Nó đảm bảo rằng có đủ nguyên liệu và linh kiện cần thiết để sản xuất sản phẩm với chi phí và chất lượng tốt nhất.

Hơn nữa, MRP cũng giúp tối ưu hóa các giai đoạn sản xuất sau này, như lắp ráp và đóng gói, bằng cách giảm bớt sự không chắc chắn trong quản lý tồn kho và tiết kiệm thời gian.

Lợi ích của MRP​

MRP hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng trong quản lý sản xuất, đảm bảo rằng nguyên liệu và linh kiện luôn sẵn sàng khi cần để sản xuất diễn ra đúng tiến độ. Điều này mang lại nhiều lợi ích, bao gồm giảm thời gian giao hàng, giảm chi phí tồn kho, quản lý tồn kho một cách hiệu quả, nâng cao hiệu suất sản xuất, cải thiện năng suất lao động và làm cho sản phẩm trở nên cạnh tranh hơn trên thị trường.

Nguồn: SpeedMaint