Thầy giáo già đến trường vì một học sinh

  • Thread starter Tin mới nhất - VnExpress RSS
T

Tin mới nhất - VnExpress RSS

Guest
Đến tuổi nghỉ hưu, Jiang Guonan, 60 tuổi, tiếp tục dạy học cho Jiang Haotian, học sinh duy nhất tại trường Tiểu học Jigao, tỉnh Giang Tây.

Xem toàn bộ nội dung...