Thầy giáo thành nhà khoa học của nông dân

  • Thread starter Tin mới nhất - VnExpress RSS
T

Tin mới nhất - VnExpress RSS

Guest
Đam mê sáng tạo, thầy giáo Nguyễn Văn Năm, 51 tuổi, cho ra đời 30 loại máy ứng dụng hiệu quả vào đời sống của nông dân.

Xem toàn bộ nội dung...