Thử nghiệm ứng dụng tuyển dụng, tìm việc trực tuyến Tuổi Trẻ Tìm Việc - ttJOBS

  • Thread starter Tuổi trẻ
T

Tuổi trẻ

Guest
Ứng dụng Tuổi Trẻ Tìm Việc - ttJOBS vừa được đưa lên hai kho ứng dụng Google Play và Apple Store, bắt đầu chạy thử nghiệm để phục vụ cho nhu cầu tuyển dụng, tìm việc.

Xem toàn bộ nội dung...