Kết quả tìm kiếm

  1. huyenvovgroup

    Cần bán Ninh Thuận điểm đến du lịch biển sau khi có sân bay

    Tiềm năng tăng giá bất động sản Ninh Thuận sau phê duyệt Sân bay Thành Sơn Sân bay Thành Sơn là sân bay quân sự với 02 đường lăn: 01 đường lăn dành cho quân sự và đường lăn còn lại đang không được sử dụng. Chính vì điều này, UBND Tỉnh Ninh Thuận đã đề xuất phương án tận dụng Cảng hàng không...