Kết quả tìm kiếm

  1. Dodong_DungQuangHa

    Ý nghĩa tượng quang trung trong phong thủy không phải ai cũng biết

    Quang Trung không chỉ là một nhà quân sự lỗi lạc mà còn là một nhà chính trị có biệt tài, với tấm lòng của người anh hùng yêu nước thương dân, lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Tây Sơn, chấm dứt tình trạng phân biệt Đàng trong và Đàng ngoài kéo dài suốt 2 thế kỷ. Những chiến công vang dội, lừng lẫy của...