Kết quả tìm kiếm

  1. Hare24399

    Tư vấn Sơ lược về phân loại thị trường trong giao dịch Forex

    Trước khi tham gia giao dịch một loại tiền tệ, nhà giao dịch cần phải nắm được môi trường của thị trường ngoại hối hiện ra sao. Và đây được gọi là bước phân loại thị trường. Tại bước này bạn sẽ tiến hành các động thái như đánh giá xem thị trường đang trong trạng thái có xu hướng rõ ràng, hay...
  2. Hare24399

    Tư vấn Những kiến thức cơ bản về giao dịch phân kỳ trong Forex

    Ý nghĩ sử dụng giao dịch phân kỳ để làm kim chỉ nam trong giao dịch đã tồn tại từ nhiều thập kỷ và được Gerald Appel – người phát minh ra chỉ báo MACD (chỉ báo trung bình động hội tụ-phân kỳ) – nâng tầm phổ biến. Trong những năm gần đây, việc giao dịch dựa vào phân kỳ đã ngày càng được nhắc tới...