Kết quả tìm kiếm

  1. L

    Iclever – ứng dụng quảng cáo tương tác, tối ưu hóa trải nghiệm người dùng

    iClever – Ứng dụng quảng cáo tương tác, tối ưu hóa trải nghiệm người dùng Sự phát triển của công nghệ tất yếu dẫn đến những chuyển biến trong hành vi, thói quen và cả tâm lý của Khách hàng. Chỉ những Producer, Marketer, Advertiser kịp thời thích nghi với môi trường quảng cáo hiện đại, mới có...