Kết quả tìm kiếm

  1. dotung158

    Go-jek tuyển dụng đối tác tài xế số lượng lớn

    1. Mô tả công việc : Đối tác tài xế sử dụng ứng dụng dành cho tài xế để thực hiện các dịch vụ của công ty: Chở khách: nhận đơn trên ứng dụng và đón, đưa khách đến địa điểm yêu cầu Giao hàng: nhận hàng tại một địa điểm rồi mang đến địa điểm khách càn Giao đồ ăn: nhận đơn về yêu cầu đồ ăn của...