cáp tín hiệu 2x0.75

  1. D

    Cần bán Cáp điều khiển 2x0.5, 2x0.75, 2x1.0, 2x1.5 Cu Altek Kabel

    Cáp điều khiển 2x0.5, 2x0.75, 2x1.0, 2x1.5 Cu Altek Kabel Thương hiệu: Altek Kabel – Germany Số lõi: 2 lõi (nâu + xanh) Tiết diện: 0.5mm2 Sợi gia cố: Gồm nhiều sợi độn pp chịu lực Cáp điều khiển không lưới: Cu/Pvc/Pvc Cáp điều khiển có lưới: Cu/Pvc/Al Foil + Shield/Pvc (chống nhiễu lưới...