giấy công bố vệ sinh an toàn thực phẩm

  1. H

    Tư vấn Tư vấn xin giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng

    Có giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng thì doanh nghiệp mới có thể quảng bá sản phẩm của mình đến rộng rãi người dùng khắp cả nước. Nhưng: Có phải thực phẩm nào muốn quảng cáo cũng cần giấy phép? Doanh nghiệp có đủ điều kiện để xin giấy phép hay không? Xin giấy phép quảng cáo sản phẩm ở...