học chứng chỉ công tác đoàn đội ở đâu

  1. tshuonghn

    HỌC ONLINE - chương trình BỒi dƯỠng nghiệp VỤ công TÁC ĐOÀN ĐỘI tháng 7 tháng 8 tháng 9

    Liên hệ: cô Hải 0987.758.401 hoặc cô Minh 0987.748.463 THÔNG BÁO TUYỂN SINH BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, NGHIỆP VỤ, KỸ NĂNG CÔNG TÁC ĐOÀN, HỘI, ĐỘI – Căn cứ quyết định số 2007-QĐ/TWĐTN ngày 28/6/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc ban hành khung chương trình bồi dưỡng...