học kế toán trưởng

 1. giaoducvietnam09

  Học Kế toán trưởng Doanh nghiệp/Kế toán trưởng hành chính sự nghiệp tại Ninh Thuận

  Học KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP/ KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP tại Ninh Thuận THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP VÀ LỚP BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP TẠI NINH THUẬN Thi cấp chứng chỉ của Bộ Tài Chính Hotline: 0902. 86 86...
 2. giaoducvietnam09

  Tư vấn Học Chứng Chỉ Kế Toán Trưởng Tại Lâm Đồng

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP VÀ LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP TẠI TP.ĐÀ LẠT Kính gửi: Quý đơn vị, cá nhân có nhu cầu tham gia khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng ! Căn cứ Thông tư số...
 3. giaoducvietnam09

  Đào tạo chứng chỉ Kế Toán Trưởng Hành Chính Sự Nghiệp Học viện tài chính (có lớp online)

  Đào tạo chứng chỉ Kế Toán Trưởng Hành Chính Sự Nghiệp Học viện tài chính (có lớp online) Thi cấp chứng chỉ của Bộ Tài Chính Hotline: 0902. 86 86 49 – Ms.Linh - Phòng đào tạo (Miễn phí học lại,thi lại, bảo lưu) Căn cứ Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003 Căn cứ Quyết định số...
 4. giaoducvietnam09

  Khóa học NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN;NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN CHÍNH

  Đào tạo khóa học NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN VÀ NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN CHÍNH (Phục Vụ Cho Kỳ Thi Nâng Ngach Kế Toán Viên Và Ngạch Kế Toán Viên Chính) Hotline : 0902 868 649 (Cô.Linh,Phòng đào tạo) Căn cứ Thông tư số 09/2010/TT-BNV của Bộ Nội vụ về ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên...
 5. giaoducvietnam09

  Học Lớp Kế Toán Trưởng Tại Tây Ninh

  Học lớp KẾ TOÁN TRƯỞNG tại Tây Ninh - 09 02 86 86 49 ( Cô. Linh) THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP VÀ LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TẠI TÂY NINH Thi cấp chứng chỉ của Bộ Tài Chính Hotline: 0902. 86 86 49 – Ms.Linh - Phòng đào...
 6. giaoducvietnam09

  Đồng tháp học KẾ TOÁN TRƯỞNG của bộ tài chính ở đâu?

  Đồng tháp học KẾ TOÁN TRƯỞNG của bộ tài chính ở đâu? THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP VÀ LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP TẠI TP. CAO LÃNH - ĐỒNG THÁP *Cấp chứng chỉ Bộ Tài chính * Hotline...