kiemtienonline

  1. ku11org

    Bác sỹ CHOI JU YOUNG xin nghỉ phép về Hàn Quốc

    Sau khi đội tuyển Việt Nam trở về nước và hoàn thành việc cách ly 14 ngày, bác sĩ Choi Ju Young cùng một số thành viên ĐTVN đã về Hà Nội. Do có một số công việc gia đình KU11 cần giải quyết, bác sỹ Choi Ju Young đã báo cáo và được sự đồng ý của LĐBĐVN cho nghỉ phép để trở về Hàn Quốc từ hôm nay...