nước mắm cà ná

  1. nuocmamtrungnu

    Nước mắm Cà Ná

    NƯỚC MẮM CÀ NÁ Nước mắm truyền thống - Sự kết tinh của muối biển tự nhiên và cá cơm tươi. Nước mắm Cà Ná là sản phẩm của vùng biển Cà Ná, tỉnh Ninh Thuận. Chế biến theo phương pháp truyền thống. Nước mắm Cà Ná thương hiệu Trung Nữ được làm từ cá cơm tươi chọn lọc, và muối biển tự nhiên để tạo...
  2. nuocmamtrungnu

    Tuyển nhân viên Sales

    Tuyển dụng sales online có kinh nghiệm Lương thỏa thuận, Tăng ca tính thêm lương tăng ca. Có chứng chỉ hành nghề Liên hệ địa chỉ sau: NƯỚC MẮM CÀ NÁ Nước mắm truyền thống – Sự kết tinh của muối biển tự nhiên và cá cơm tươi. Nước mắm Cà Ná là sản phẩm của vùng biển Cà Ná, tỉnh Ninh...