phi 168

  1. L

    Tư vấn Thép ống đúc phi 27,phi 168,phi 406 Tiêu chuẩn A106 //// MAX SS400

    Thép ống đúc phi 27,phi 168,phi 406.ống thép đúc phi 27,phi 168,phi 406.bán thép ống đúc phi 27,phi 168,phi 406. Ống thép đen phi 27 dày 2.87ly có cắt quy cách theo yêu cầu Ống thép đen phi 27 dày 3.91ly có cắt quy cách theo yêu cầu Ống thép đen phi 27 dày 5.5lyly có cắt quy cách theo yêu cầu...