thẻ tên tại hà nội

  1. X

    Làm thẻ tên tại Hà nội-Cung cấp một số loại thẻ tên giá rẻ

    Làm thẻ tên tại Hà nội-Cung cấp một số loại thẻ tên giá rẻ Vâng đúng như tên gọi, thẻ tên cố định hay còn gọi là biển tên cố định là loại thẻ mà mọi thứ in trên đó ( bao gồm logo, tên công ty, tên nhân viên....) đều sẽ được in cố định lên đó - tức là không thay đổi được - phù hợp với các công...