trung tâm dạy sketchup chất lượng ở thủ đức

  1. D

    Khóa học Họa Viên Kiến Trúc 3D tại Tân Phú, Gò Vấp, Thủ Đức, TPHCM

    ĐÀO TẠO KHÓA HỌC HỌA VIÊN KIẾN TRÚC 3D I. NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT TRƯỚC KHI HỌC HỌA VIÊN KIẾN TRÚC 3D - HỌA VIÊN LÀ GÌ? • Họa viên được chia theo 3 nhóm chính là: họa viên 2D và họa viên 3D và họa viên thuần túy. A- Họa viên 2D (chuyên mảng kỹ thuật) được chia ra theo 4 chuyên ngành: 1. Họa...
  2. D

    Khóa học Sketchup tại Thủ Đức, Gò Vấp, Tân Phú

    KHÓA HỌC DỰNG HÌNH SKETCHUP PRO & RENDER VRAY for SKETCHUP Khóa học Skecthup - Vray - PTS hậu kỳ kiến trúc. 1. Tổng quan chương trình đào tạo khóa học Sketchup: - Sketchup là phần mềm giả lập 3D được phát triển bởi công ty @Last Software sau đó được google mua lại. Sketchup chuyên dùng vào...