tuyển sinh chương trình 9+

  1. nguyenhanh225

    Học Trung cấp ở trường nào có học THPT không phải thi tuyển đầu vào

    Học Trung cấp ở trường nào có học THPT không phải thi tuyển đầu vào Trường Trung cấp CN&QT Đông Đô thông báo tuyển sinh chương trình 9+. Học trung cấp có thêm bằng THPT cho học sinh tốt nghiệp THCS. ĐT tư vấn: 0988 912 205. Học Trung cấp song bằng THPT và Trung cấp chính quy là một lựa chọn...
  2. nguyenhanh225

    Khóa học Trung cấp có thêm bằng THPT cho học sinh tốt nghiệp lớp 9

    Khóa học Trung cấp có thêm bằng THPT cho học sinh tốt nghiệp lớp 9 Trường Trung cấp CN&QT Đông Đô thông báo tuyển sinh chương trình 9+. Học trung cấp có thêm bằng THPT cho học sinh tốt nghiệp THCS. ĐT tư vấn: 0988 912 205. Học Trung cấp song bằng THPT và Trung cấp chính quy là một lựa chọn tối...