vinabookkeeping

 1. Vinabookkeeping

  Tư vấn Dịch vụ cho thuê nhân sự làm Admin

  Dịch vụ cho thuê nhân sự làm Admin là dịch vụ chuyên sâu của Công ty TNHH Kế Toán Vina (“VBK”), nhằm giúp các Doanh nghiệp có thể yên tâm việc quản lý thông qua nhân sự thuê ngoài. Các công việc của Admin thường là: Sắp xếp các cuộc họp mặt và lên lịch thực hiện những sự kiện quan trọng trong...
 2. Vinabookkeeping

  Tư vấn Dịch vụ làm thủ tục cấp giấy phép lao động

  Dịch vụ làm thủ tục cấp giấy phép lao động là dịch vụ chuyên sâu của Công ty TNHH Kế Toán Vina (“VBK”), nhằm giúp Quý khách chuẩn bị hồ sơ xin cấp giấy lao động cho người nước ngoài một cách dễ dàng, thuận tiện và nhanh chóng nhất theo quy định của pháp luật. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm...
 3. Vinabookkeeping

  Tư vấn Dịch vụ hoàn thuế GTGT của Công ty Kế Toán Vinabookkeeping

  Dịch vụ hoàn thuế GTGT là dịch vụ chuyên sâu của Công ty TNHH Kế Toán Vina (“VBK”), nhằm giúp các Doanh nghiệp thực hiện hoàn thuế nhanh chóng, đúng quy định pháp luật. Vấn đề hoàn thuế GTGT luôn được Doanh nghiệp quan tâm hàng đầu bởi việc được hoàn thuế hay không được hoàn thuế, được hoàn...
 4. Vinabookkeeping

  Tư vấn Dịch vụ Tư vấn quản lý chi phí

  Dịch vụ Tư vấn quản lý chi phí là dịch vụ tư vấn chuyên sâu của Công ty TNHH Kế Toán Vina (“VBK”), nhằm giúp các Doanh nghiệp quản chi phí một cách hiệu quả nhất. Hiện nay, các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ thường đối mặt với những khó khăn về tài chính, hệ quả của thiếu...
 5. Vinabookkeeping

  Hướng dẫn về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người

  Công văn 2645/BHXH-QLT ngày 12/07/2021 của BHXH TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo quyết định số 23/2020/QĐ-TTg ngày 07/07/2021 Một trong số đó là hướng dẫn về thủ tục giảm mức đóng bảo...
 6. Vinabookkeeping

  Tư vấn Dịch vụ hoàn thuế GTGT

  Dịch vụ hoàn thuế GTGT là dịch vụ chuyên sâu của Công ty TNHH Kế Toán Vina (“VBK”), nhằm giúp các Doanh nghiệp thực hiện hoàn thuế nhanh chóng, đúng quy định pháp luật. Vấn đề hoàn thuế GTGT luôn được Doanh nghiệp quan tâm hàng đầu bởi việc được hoàn thuế hay không được hoàn thuế, được hoàn...