Máy tính - Máy tính khác

50 ghế kinh doanh phong internet,game

Mã tin: 1855013
Nơi đăng: Đà Nẵng
07/06/2018 16:15

Số lượng cho anh em kinh doanh phòng net, ghế còn mới không rách lủng...

có bán lẽ cho cá nhân dùng trong gia đình

giá nhẹ cho ai cần số lượng

xin vui lòng liên hệ, cám ơn