Hướng dẫn chung

Chính sách bảo mật

Cập nhật ngày 20 tháng 3 năm 2009

Raovat.vn đặt lên hàng đầu vấn đề bảo mật. Chính sách Bảo mật này được áp dụng cho tất cả các dịch vụ tại Raovat.vn

 

Thu thập thông tin và cách thức sử dụng thông tin tại Raovat.vn

Chúng tôi cung cấp dịch vụ rao vặt và việc đăng tin rao vặt yêu cầu bạn đăng ký tài khoản. Để cung cấp phạm vi dịch vụ đầy đủ, chúng tôi thu thập các loại thông tin sau:

* Thông tin bạn cung cấp – Khi bạn đăng ký tài khoản raovat.vn, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân (ví dụ như tên, địa chỉ email và mật khẩu tài khoản). Bạn có thể cung cấp thông tin bổ sung như địa chỉ và số điện thoại để quá trình giao dịch trở nên thuận tiện hơn.
* Thông tin liên lạc của người dùng – Khi bạn gửi email hoặc các thông tin liên lạc khác đến RAOVAT.VN, chúng tôi có thể giữ lại những thông tin liên lạc này để xử lý các câu hỏi, hồi đáp các yêu cầu của bạn và cải thiện dịch vụ của chúng tôi.
* Trang web khác – Chính sách Bảo mật này chỉ áp dụng cho các dịch vụ của Raovat.vn. Chúng tôi không tiến hành kiểm tra các trang web được liên kết qua Raovat.vn. Những trang web này có thể đặt cookie hoặc tệp tin khác trên máy vi tính của bạn, thu thập dữ liệu hoặc yêu cầu thông tin cá nhân của bạn. 

Raovat.vn chỉ xử lý thông tin cá nhân theo những mục đích được mô tả trong Chính sách Bảo mật này. Ngoài những mục đích trên, còn bao gồm những mục đích sau:

* Kiểm tra, tìm kiếm và phân tích để duy trì, bảo vệ và cải tiến dịch vụ của chúng tôi;
* Bảo đảm tính năng kỹ thuật của mạng; và
* Phát triển dịch vụ mới.

Chọn thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân khi bạn đăng ký dịch vụ cụ thể có yêu cầu đăng ký. Nếu sử dụng thông tin này cho những mục đích khác ngoài mục đích thu thập, khi đó chúng tôi sẽ xin phép bạn trước khi sử dụng những thông tin này.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ việc truy cập hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc huỷ dữ liệu. Các biện pháp này bao gồm xem xét thực tiễn thu thập, lưu trữ, xử lý và biện pháp bảo mật dữ liệu nội bộ, cũng như các biện pháp bảo mật mức vật lý để bảo vệ việc truy cập trái phép vào hệ thống lưu trữ dữ liệu cá nhân.

Chúng tôi chỉ cho phép nhân viên của Raovat.vn truy cập thông tin cá nhân; những người cần biết thông tin này để vận hành, phát triển và cải tiến dịch vụ của chúng tôi. Những cá nhân này bị ràng buộc bởi nghĩa vụ bảo mật và có thể chịu kỷ luật, bao gồm chấm dứt việc làm và truy tố hình sự, khi họ vi phạm các nghĩa vụ này.

 

Tính tuân thủ

Raovat.vn thường xuyên xem xét việc tuân thủ Chính sách Bảo mật này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc quan tâm nào về Chính sách Bảo mật này hoặc cách Raovat.vn xử lý thông tin cá nhân, hãy trực tiếp liên hệ với chúng tôi qua trang web này hoặc viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ bên dưới.

Khi chúng tôi nhận được văn bản chính thức khiếu nại tại địa chỉ này, chúng tôi sẽ liên hệ với người dùng liên quan đến khiếu nại của họ. Chúng tôi sẽ hợp tác với các cơ quan quản lý phù hợp để giải quyết bất kỳ khiếu nại nào có liên quan đến sử dụng dữ liệu cá nhân mà không thể giải quyết được giữa Raovat.vn và người sử dụng.

Thay đổi về Chính sách Bảo mật này

Xin lưu ý rằng Chính sách Bảo mật này có thể thay đổi theo thời gian. Mỗi phiên bản của Chính sách Bảo mật này sẽ được nhận diện ở đầu trang theo ngày có hiệu lực.

Nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi hoặc quan tâm nào về Chính sách Bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi bất kỳ lúc nào qua trang web này hoặc theo địa chỉ


RAOVAT.VN
Nhà số 1, ngách 239/71 Phố Bồ Đề, Phường Bồ Đề
Quận Long Biên, Thành phố Hà nội