Mua bán chung - Sách, Truyện, Tạp chí

Biểu thuế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 2018

Mã tin: 1835707
Nơi đăng: TP HCM
19/04/2018 11:34

TRUNG TÂM SÁCH KINH TẾ

Địa Chỉ: 17 Đường 26. P16. Q8. TPHCM

https://www.sendo.vn/shop/kinh-te/

Điện Thoại : 0941.84.74.19

               Email: chienluockinhte@gmail.com

BIỂU THUẾ SUẤT HÀNG HÓA  XUẤT KHẨU-NHẬP KHẨU 2018

Ngày 27/6/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư 65/2017/TT-BTC Danh mục hàng hóa XNK

Việt Nam (có hiệu lực từ ngày 1/1/2018). Theo đó, Danh mục gồm 21 phần, 97 chương, 1.039 nhóm

ở cấp độ 4 số, 1.859 phân nhóm ở cấp độ 6 số và được chi tiết thành 10.813 mã hàng ở cấp độ 8 số,

tuân thủ hoàn toàn theo Danh mục HS 2017 của Tổ chức Hải quan thế giới và Danh mục Hài hòa

thuế quan của ASEAN phiên bản 2017.

Danh mục mới tăng 1.255 mã hàng so với danh mục hàng hóa XNK Việt Nam ban hành theo quy

định cũ (Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015).

Trong Thông tư mới có 2.321 mã hàng có mô tả mới để chi tiết những thay đổi về công nghệ, kỹ

thuật, đặc tính thương mại, tiêu chuẩn môi trường, đáp ứng nhu cầu quản lý và xu hướng thương

mại quốc tế trong bối cảnh hội nhập.

Nghị định 125/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-

CP về Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp,

thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch.

Quyết định 45/2017/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2017sửa đổi, bổ sung Quyết định

36/2016/QĐ-TTg quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu

 Nghị định số 149/2017 NĐ-CP ngày 26/12/2017của Chính phủ V/v Biểu thuế nhập khẩu ưu

đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc

giai đoạn 2018. – 2020 (VKFTA)

. Nghị định 150/2017/NĐ-C ngày 26/12/2017 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt

Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tư do giữa một bên là Nhà nước Việt Nam và bên kia là

Liên minh Kinh tế Á - Âu và các nước thành viên giai đoạn 2018-2020

 Nghị định số 153/2017 NĐ-CP ngày 26/12/2017của Chính phủ V/v Biểu thuế nhập khẩu ưu

đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung

Quốc giai đoạn 2018.- 2020 (ACFTA)

 Nghị định số 154 /2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017của Chính phủ V/v Biểu thuế nhập khẩu ưu

đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Chi

Lê giai đoạn .2018-2020 (VCFTA)

. Nghị định số 155/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ V/v Biểu thuế nhập khẩu

ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và

Nhật Bản về Đối tác kinh tế giai đoạn (VJEPA)

 

 Nghị định số 156/2017 /NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ V/v Biểu thuế nhập khẩu ưu

đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn

2018-2020.(ATIGA)

 Nghị định số 157/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017của Chính phủ V/v Biểu thuế nhập khẩu ưu

đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Hàn

Quốc giai đoạn 2018-2020. (AKFTA)

. Nghị định số 158/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ V/v Biểu thuế nhập khẩu ưu

đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN -

Ôt-xtrây- lia - Niu Di-lân giai đoạn 2018-2020

 Nghị định số 159/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017của Chính phủ V/v Biểu thuế nhập khẩu ưu

đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ

giai đoạn 2018-2020 .AIFTA)

. Nghị định số 160/2017/NĐ-CP ngày ngày 26/12/2017 của Chính phủ V/v Biểu thuế nhập

khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN

- Nhật Bản giai đoạn 2018-2020

 

Cuốn biểu thuế tiếng việt nhà xuất bản Tài Chính ,có độ dày 800 trang, giá 495,000đ/ 1 cuốn

Song ngữ VIỆT ANH Sách do nhà xuất bản Lao động ấn hành có giá 595 ,000đ/ 1 cuốn.

 Sách đẹp, khổ 20*28 cm.

Mọi chi tiết xin liên hệ: TRUNG TÂM SÁCH  KINH TẾ

Đ/C: 17 Đường 26. Phường 16. Q8. TPHCM

* Điện Thoại: 0941847419

* https://www.sendo.vn/shop/kinh-te/

* Email: chienluockinhte@gmail.com

 

 

Tên đơn vị đặt mua:.................................................................

Địa chỉ:.......................................................................................

Điện thoại: .............................: Mã số thuế: ..............................

Người nhận sách (Ông, Bà):........................................................

Tổng số tiền:...............................................................................

Đại diện bên đặt mua