NGOÀI RA, XIN VUI LÒNG HIỂU RẰNG CÁC TIN TẶC VẪN CÓ THỂ KIỂM SOÁT MỘT SỐ TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG NHẤT ĐỊNH VÀ CÓ THỂ SỬ DỤNG CHÚNG ĐỂ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CẢ TRONG THỜI GIAN NÀY. CHÚNG TÔI SẼ THEO DÕI TÌNH HÌNH CHẶT CHẼ. NHƯNG CHÚNG TÔI TIN RẰNG VỚI VIỆC RÚT TIỀN BỊ VÔ HIỆU HÓA, SẼ KHÔNG CÓ NHIỀU ĐỘNG LỰC CHO TIN TẶC ẢNH HƯỞNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG.

Binance bị hack 7.000 Bitcoin - Nhà đầu tư hoảng loạn?

Zhao nói thêm rằng anh ta sẽ thực hiện một Twitter AMA trong vài giờ tới các câu hỏi thực địa từ cộng đồng.

Binance sẽ sử dụng Quỹ tài sản an toàn cho người dùng ( SAFU ) để giải quyết vụ việc. Việc trao đổi đã tạo ra quỹ vào tháng 7 năm 2018 như một loại bảo hiểm khẩn cấp. Binance phân bổ 10% tổng phí giao dịch để tài trợ cho SAFU.

Xem thêm thông tin tại Trade24h