Cộng đồng - Sự kiện

Bitcoin kết thúc tháng 11 với mức lỗ tồi tệ nhất 7 năm qua

Mã tin: 1957883
Nơi đăng: Đà Nẵng
01/12/2018 16:13

Bitcoin vừa kết thúc tháng hoạt động kém nhất trong bảy năm qua của nó. Đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới bắt đầu tháng 11 với mức giá giao dịch trung bình là 6.341 USD. Bitcoin kết thúc tháng 11 với mức giá giao dịch chỉ còn 3.964 USD. https://trade24h.vn/bitcoin-voi-muc-lo-toi-te-nhat-trong-nam/

 

 bitcoin-voi-muc-lo-toi-te-nhat-trong-nam-trade24h