Cộng đồng - Hoạt động cộng đồng

Bitcoin trải qua điều chỉnh difficulty lớn thứ 2 trong lịch sử

Mã tin: 1958843
Nơi đăng: Hà Nội
04/12/2018 09:08

Giá bitcoin (btc) giảm mạnh đặt ra nguy cơ xác lập mức thấp nhất 14 tháng qua. Bitcoin vừa trải qua sự điều chỉnh độ khó difficulty lớn thứ hai trong lịch sử của mình. Hãy cùng #trade24h tìm hiểu ngay nhé! Https://trade24h.vn/su-dieu-chinh-difficulty-lon-thu-hai-bitcoin/

 

 su-dieu-chinh-difficulty-bitcoin-trade24h