Mua bán chung - Sức khỏe, Thể thao, Y tế

Can sang phong ta

Mã tin: 503251
Nơi đăng: TP HCM
03/10/2013 13:14

Báo Giá Thiết Bị Thể Hình Thanh Lý STT Tên Hàng SL ĐG Thành Tiền 1 Ghế đẩy ngực ngang 4 2200000 8800000 2 Ghế đẩy ngực trên 2 2400000 4800000 3 Ghế đẩy ngực dưới 1 2400000 2400000 4 Ghế banh-ép ngực tạ rời 1 5000000 5000000 5 Ghế đẩy vai tạ rời 1 2200000 2200000 6 Ghế khởi động đa năng 2 2200000 4400000 7 Ghế tập tay trước tạ rời 1 2200000 2200000 8 Nhón bắp chuối tạ rời 1 2200000 2200000 9 Khung đá bụng-tay sau(CYBER) 1 8000000 8000000 10 Khung tập lưng 1 4000000 4000000 11 Xoay eo 3 dĩa 1 2400000 2400000 12 Giàn Gánh Đùi(móc khoá an toàn) 1 7500000 7500000 13 Giàn Gánh Đùi tạ rời 1 6000000 6000000 14 Máy đạp đùi xiêng tạ rời 1 11000000 11000000 15 Máy vai đôi tạ khối 1 16000000 16000000 16 Giá để tạ Antes 3 tầng 1 6000000 6000000 17 Đòn gánh đùi-1,9m 1 1000000 1000000 18 Đòn đẩy ngực-1,7m 8 800000 6400000 19 Đòn đẩy vai-1,5m 3 700000 2100000 20 Đòn tập tay trước-1,3m 1 650000 650000 21 Đòn tập tay 1,1m 3 600000 1800000 22 Đoãn tập 0,4m 6 130000 780000 23 Cây chữ Z 1 900000 900000 24 Cây chữ H 1 900000 900000 25 Ghế đẩu 6 300000 1800000 26 Hít đất 1 600000 600000 Tổng Cộng 109.830.000