Cộng đồng - Hoạt động cộng đồng

Cẩn thận với những vụ giao dịch bitcoin lừa đảo

Mã tin: 1958463
Nơi đăng: Hà Nội
03/12/2018 14:28

Trong những năm qua, thị trường bitcoin ngày nay đã và đang luôn bị đe dọa bởi hacker, lừa đảo. Những nhà đầu tư mới chưa có sự đề phòng cần thiết. Họ luôn là những người gánh chịu hậu quả nặng nề nhất.  Chính vì vậy, bạn nên cẩn thận với những vụ giao dịch bitcoin để tránh những rủi ro không đáng có. https://trade24h.vn/giao-dich-bitcoin-lua-dao/

 

 giao-dich-bitcoin-lua-dao-trade24h