Lao động, việc làm - Công việc Thợ thủ công

Chứng chỉ nghề

Mã tin: 1540932
Nơi đăng: Toàn Quốc
19/09/2016 15:16

https://sites.google.com/site/tuvandichvugiaoducxaydung/
Nhận đào tạo, cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ :
+ Chứng chỉ bồi dưỡng , chứng chỉ thợ lĩnh vực xây dựng - bất động sản
+ Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán, giáo dục, ẩm thưc
+ Chứng chỉ hành nghề xây dựng
+ Chứng chỉ tin học
+ Chứng chỉ tiếng Anh
+ chứng chỉ nghề ( mộc. hàn, điện, lái máy xây dựng……………..)
+ Chứng chỉ văn thư- nghiệp vụ văn phòng
+ chứng chỉ nấu ăn ( trường học, nhà hang)

- Tất cả chứng chỉ đều được trung tâm, trường, viện, sở xây dựng cấp hợp lệ có giá trị toàn quốc ( nói không với chứng chỉ, bằng cấp giả)
- Có hóa đơn GTGT và danh sách học viên tham gia khóa học - dành cho doanh nghiệp , tổ chức

+ Đối với chứng chỉ hành nghề yêu cầu bằng cấp phù hợp theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP

Mobile : 094.16.17.811 – Email : dichvutuvan15@gmail.com

https://sites.google.com/site/tuvandichvugiaoducxaydung/