Dịch vụ - Dịch vụ tư vấn

ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN LOGO

Mã tin: 1979119
Nơi đăng: Quận 2
12/01/2019 10:08

Tại sao nên đăng ký Bản quyền tác giả?
Bản quyền (Quyền tác giả) phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện dưới một hình thức nhất định. Do đó, Quyền tác giả xác lập theo cơ chế tự động mà không cần phải thông qua thủ tục đăng ký nào. 
Tuy nhiên, đăng ký bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm là thủ tục cần thiết. Văn bằng bảo hộ quyền tác giả cho tác phẩm là bằng chứng pháp lý chứng minh quyền của chủ sở hữu. Trong trường hợp có tranh chấp xảy ra, chủ sở hữu quyền tác giả không có nghĩa vụ chứng minh quyền tác giả thuộc về mình.


Các vấn đề Khách Hàng được tư vấn từ Dịch vụ Đăng ký Bản quyền tác giả tại Luật Sư Riêng
- Tư vấn toàn bộ hành lang pháp lý về việc đăng ký quyền quyền tác giả, quyền liên quan;
- Tư vấn khả năng bảo hộ đối với quyền tác giả, quyền liên quan;
- Tư vấn hồ sơ tài liệu về thủ tục đăng ký quyền tác giả,quyền liên quan;
- Đại diện Khách Hàng thực hiện toàn bộ thủ tục đăng ký bảo hộ bản quyền; theo dõi hồ sơ và phản hồi Cục Bản quyền tác giả
- Khiếu nại quyết định từ chối bảo hộ (Nếu có)
- Tư vấn vấn đề bảo hộ và khai thác giá trị bản quyền sau khi được cấp văn bằng.

Mọi thắc mắc cần được tư vấn, vui lòng liên hệ:
CÔNG TY LUẬT TNHH LUẬT SƯ RIÊNG
25 Vũ Tông Phan, Phường An Phú, Quận 2, TPHCM
Hotline: 086 5555 330/ 0908 842374
Email: info@luatsurieng.net hoặc luatsu@luatsurieng.net