Lao động, việc làm - Sinh viên làm thêm

Gia sư dạy anh lớp 6

Mã tin: 1602476
Nơi đăng: TP HCM
11/11/2016 10:26

Lớp: 5

Môn Dạy: Anh Văn

Thời Gian Dạy: 3b/tuần

Địa Chỉ: Gò Ô Môi - Quận 7

Mức Lương: 1 800 000đ/tháng

Yêu Cầu: Sinh viên Nữ Chuyên Anh (DHSP)

Liên Hệ: 0908 615 985

Mã Lớp:TT114

Chưa giao

ĐĂNG KÝ DẠY LỚP NÀY

Lớp: 6

Môn Dạy: Báo bài

Thời Gian Dạy: 3b/tuần (T2+T4+T6, 19h - 21h)

Địa Chỉ: Trường Sa - Quận 3

Mức Lương: 2 000 000đ/tháng

Yêu Cầu: Sinh viên Nữ Kinh Nghiệm

Liên Hệ: 0908 615 985

Mã Lớp:TT113

Đã giao

ĐĂNG KÝ DẠY LỚP NÀY

Lớp: 11

Môn Dạy: Ngoại Ngữ

Thời Gian Dạy: 2b/tuần (T2+T7)

Địa Chỉ: Nguyễn Thái Sơn - Gò Vấp

Mức Lương: 250 000đ/buổi

Yêu Cầu: Giáo Viên Nữ Chuyên Anh

Liên Hệ: 0908 615 985

Mã Lớp:TT109

Chưa giao

ĐĂNG KÝ DẠY LỚP NÀY

Lớp: 6

Môn Dạy: Toán

Thời Gian Dạy: 1b/tuần (T7 Hoặc CN)