Cộng đồng - Hoạt động cộng đồng

Không chỉ tiền điện tử và Bitcoin: Mọi loại tài sản chính đều có dự phòng lớn vào năm 2018

Mã tin: 1971650
Nơi đăng: Đà Nẵng
27/12/2018 10:05

Thị trường tiền điện tử không phải là loại tài sản tài chính duy nhất chịu lỗ và ghi nhận sự sụt giảm liên tục khi năm kết thúc. Trên thực tế, mọi loại tài sản chính để đầu tư đều ghi nhận lợi nhuận âm hoặc một năm hoạt động đi ngang. Đây là kết luận của CNBC trong bản báo cáo tóm tắt hoạt động thị trường năm 2018. https://trade24h.vn/tien-dien-tu-va-bitcoin-2018/