Recent Content by cocomienthai

  1. cocomienthai

    Tư vấn Những kinh nghiệm làm cộng tác viên bán hàng online nên có

    1. Tìm hiểu về chung về cộng tác viên Cộng Tác Viên là gì? Cộng tác viên còn được viết tắt là CTV. Mọi người thường hay gọi những người bán hàng online trên mạng là những cộng tác viên hay những người bán hàng mỹ phẩm cho một đơn vị cụ thể nào đó. Nôm na chúng ta có thể hiểu đây là một hình...