Hoạt động gần đây nhất của congtyvesi

  • congtyvesi
    congtyvesi đã đăng tin rao mới.
    CÔNG TY BẢO VỆ QUẬN 7 – CÔNG TY SOS Quận 7 được thành lập theo nội dung Nghị quyết số 03-CP ngày 06/01/1977 của Chính phủ Việt Nam về thành lập quận phường tại TP.HCM. Đến tháng 4 năm 1977, Quận 7 chính thức được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện...
  • congtyvesi
    công ty bảo vệ công ty sos congtysos cong ty bao ve dịch vụ bảo vệ dich vu bao ve