Recent Content by cskhdatxanh

  1. cskhdatxanh

    hỗ trợ tuyển dụng đào tạo ngành quản trị hàng không và sân bay

    HỖ TRỢ TUYỂN DỤNG ĐÀO TẠO NGHÀNH QUẢN TRỊ HÀNG KHÔNG VÀ SÂN BAY I. Quản trị Cảng hàng không & Sân bay: 1. Nhân viên giám sát An ninh – An toàn hàng không 2. Nhân viên điều hành, khai thác nhà ga 3. Nhân viên điều hành, khai thác sân bay 4. Nhân viên điều hành bay 5. Nhân viên bán hàng tại sân...
  2. cskhdatxanh

    Trung tâm gdtx tỉnh vĩnh phúc liên kết với các trường đh liên tục tuyển sinh

    TRUNG TÂM GDTX TỈNH VĨNH PHÚC LIÊN KẾT VỚI CÁC TRƯỜNG ĐH LIÊN TỤC TUYỂN SINH -Các lớp vb1, vb2: Kế toán, Quản lý đất đai, Thú y, QTKD, Tài chính ngân hàng, ngôn ngữ Anh, Quản trị du lịch và lữ hành, Công nghệ thông tin, Luật, Luật kinh tế... Các lớp khối ngành sư phạm... -Lịch học cuối tuần...