Recent Content by diendaniso

 1. diendaniso

  Các loại chứng nhận FSC hiện nay

  Chứng chỉ rừng FSC, còn được gọi là chứng nhận gỗ. Là một công cụ sử dụng các cơ chế thị trường để thúc đẩy quản lý rừng bền vững và đạt được các mục tiêu sinh thái, xã hội và kinh tế. FSC bao gồm chứng nhận quản lý rừng (Quản lý rừng, FM) và chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm (Chain of...
 2. diendaniso

  https://diendaniso.com/tieu-chuan-iso-170252017-yeu-cau-chung-ve-nang-luc-phong-thu-nghiem-hieu-c...

  https://diendaniso.com/tieu-chuan-iso-170252017-yeu-cau-chung-ve-nang-luc-phong-thu-nghiem-hieu-chuan/
 3. diendaniso

  https://diendaniso.com/tieu-chuan-iso-90012015-he-thong-quan-ly-chat-luong-cac-yeu-cau/

  https://diendaniso.com/tieu-chuan-iso-90012015-he-thong-quan-ly-chat-luong-cac-yeu-cau/