guvi

Guvi ra đời với nền tảng là công nghệ được xây dựng nhằm cung cấp cho người dùng những trải nghiệm dễ dàng, tiện ích, an toàn và nhanh chóng khi đặt lịch giúp việc theo giờ qua hệ thống hỗ trợ và vận hành.

Chúng tôi thấu hiểu rằng ai cũng cần có thời gian riêng chăm sóc bản thân và gia đình, nhưng lại bận rộn công việc làm, việc nhà hơn 10 tiếng đồng hồ.

Guvi sẽ hỗ trợ bạn giải quyết tất cả công việc nhà, giúp cho bạn có thời gian thư giãn, nghỉ ngơi, tận hưởng niềm vui trong cuộc sống. Đó là nguồn động lực thúc đẩy Guvi mỗi ngày làm việc.
Sinh nhật
Tháng năm 23
Website
https://www.guvico.com/
Tỉnh thành
TP.Hồ Chí Minh
Giới tính
Nữ

Contact

Facebook
giupviecguvi
Twitter
GiupviecGuvi

Chữ ký

Việc gì khó có Guvi lo!
- App giúp việc Guvi -

Các danh hiệu

  1. 5

    Keeps Coming Back

    30 messages posted. You must like it here!
  2. 1

    First Message

    Post a message somewhere on the site to receive this.