Recent Content by Hiếu Tâm Yến

  1. Hiếu Tâm Yến

    Tổ Yến Chưng Đường Phèn Hoàng Việt (O988O5218O)

    Inbox shop để được nhận giá yêu thương
  2. Hiếu Tâm Yến

    Tổ Yến Chưng Đường Phèn Hoàng Việt (O988O5218O)

    Yến chưng sẵn Hoàng Việt vị đường phèn (có 7 loại vị: Đường phèn, Không đường, Hạt chia, Hạt sen, Táo sen, Tứ Vị và Sâm) - Thành phần: 30% yến tươi, tinh chất tảo biển, đường phèn (tương ứng với tên là các vị khác nhau) - Cam kết không chất bảo quản. - Thể tích: 70ml. - HSD: 12 tháng. -...