HoachatNTTSBQQ

Công ty Cổ Phần BQ&Q là công ty chuyên nghiệp trong lĩnh vực nhập khẩu và phân phối cho nhiều sản phẩm: yucca, chế phẩm sinh học, hóa chất sát trùng, dinh dưỡng bổ sung, khoáng chất, các chất phụ gia được sử dụng trong thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, thú y, cũng như dùng trong các ngành công nghiệp hóa chất khác, từ các nhà sản xuất hóa chất và phụ gia hàng đầu của Mỹ, Pháp, Mexico, Hà Lan, Hàn Quốc, Đức, Ấn Độ….

Các danh hiệu

  1. 1

    First Message

    Post a message somewhere on the site to receive this.