hoangha01
Điểm tương tác
0

Tin nhắn hồ sơ Hoạt động gần đây nhất Các bài viết Giới thiệu

 • Đăng ký và sử dụng điểm tích lũy viettel++ để đổi ra các ưu đãi hấp dẫn như cước di động, data, phút gọi, SMS, voucher, khuyến mãi về ẩm thực, mua sắm, Y thế - bảo hiểm, Du lịch- khách sạn, Thể thao - làm đẹp... #viettelcongcong
  #dunglacongcongladung
  #chamsockhachhangviettel
  #viettel
  chi tiết: http://bit.ly/2GCdONw
 • Đang tải…
 • Đang tải…
 • Đang tải…