Hương Quỳnh
Điểm tương tác
0

Tin nhắn hồ sơ Hoạt động gần đây nhất Các bài viết Giới thiệu

  • Thợ sửa nhà : Cải tạo nhà, nâng cấp nhà, chuyển đổi mục đích sử dụng. Cơi nới nhà, Đục nền cũ, nâng, hạ cốt nền và lát nền mới, Mở rộng hoặc thu hẹp hoặc xây thêm. Đập, phá bỏ, di chuyển đến vị trí mới, sửa chữa nhà vệ sinh
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…